Menguruskan Libraries/Dependencies

Tagged as: , , , ,

Setiap projek programming sama ada besar atau kecil biasanya tidak hanya mengandungi kod-kod aturcara yang ditulis oleh programmer itu sahaja. Ia juga akan turut mengandungi kod aturcara yang ditulis oleh pihak ketiga.

Ini kerana kebanyakkan masalah umum dalam programming biasanya sudah ada penyelesaianya. Dalam erti kata lain, sudah wujud kod yang ditulis oleh programmer lain yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang perlu dilakukan adalah mencari kod-kod tersebut dan seterusnya memasukkan kod tersebut bersama-sama aturcara yang kita sedang tulis ini.

Read More