Menguruskan Libraries/Dependencies

Tagged as: , , , ,

Setiap projek programming sama ada besar atau kecil biasanya tidak hanya mengandungi kod-kod aturcara yang ditulis oleh programmer itu sahaja. Ia juga akan turut mengandungi kod aturcara yang ditulis oleh pihak ketiga.

Ini kerana kebanyakkan masalah umum dalam programming biasanya sudah ada penyelesaianya. Dalam erti kata lain, sudah wujud kod yang ditulis oleh programmer lain yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang perlu dilakukan adalah mencari kod-kod tersebut dan seterusnya memasukkan kod tersebut bersama-sama aturcara yang kita sedang tulis ini.

Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai mekanisma tersendiri untuk memasukkan kod pihak ketiga ini ke dalam aturcara kita. Ia biasanya dapat dikenali melalui fungsi seperti import, require, include, load, use dan sebagainya.

Pada mulanya, proses mencari kod-kod pihak ketiga atau biasanya dipanggil libraries ini dilakukan secara manual. Maknanya, jika programmer A memerlukan kod berkaitan pemprosesan fail CSV, maka dia mungkin akan memulakan proses pencarian di laman enjin carian (search engine) atau bertanyakan di forum-forum berkaitan. Proses manual ini pada mulanya memadai namun masalah bermula apabila kod di dalam libraries ini turut bergantung kepada kod-kod lain.

Contohnya A mungkin terjumpa kod easycsv.php. Dia pun memasukkan kod easycsv.php ini ke dalam kod beliau tetapi mendapat error seperti:-

Warning: include(basecsv.php): failed to open stream: No such file or directory in ..

Rupa-rupanya kod easycsv.php turut bergantung kepada kod basecsv.php yang ditulis oleh programmer lain. Ini bermakna A perlu kembali mencari di mana hendak mendapatkan kod basecsv.php ini. Jika hanya melibatkan satu atau dua libraries sahaja, ia mungkin tidak begitu menyusahkan tapi apabila melibatkan jumlah external libraries yang banyak, satu solusi yang lebih baik amat diperlukan.

Ketiadaan cara yang khusus untuk menyelesaikan masalah di atas akan mendorong programmer untuk mengambil tindakan seperti:-

 • Tidak menggunakan external libraries - mendorong kepada re-inventing the wheel.
 • Tidak mengemaskini external libraries yang digunakan kerana ia memerlukan sekali lagi proses mencari kemaskini
  yang baru.
 • Copy-and-paste kod antara projek.

Jika diperhatikan pada proses mencari libraries di atas, kita akan dapati ianya adalah satu bentuk aktiviti rutin yang berulang dan hampir sama. Yang berbeza hanyalah pada nama libraries dan di mana ia dapat diperolehi. Jika libraries ini dapat dikumpulkan di satu tempat dan disusun dalam susunan tertentu, satu program khas dapat ditulis untuk mencari dan memasukkan libraries tersebut ke dalam aplikasi yang kita sedang bina. Daripada sinilah lahirnya konsep package management.

Masalah A depend on B and B depend on C ini merupakan satu masalah klasik dalam Sains Komputer dan pelbagai algorithm telah pun dibina untuk menyelesaikan masalah ini.

Rajah Dependency Resolving Algorithm

Berasaskan algorithm ini, setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai tools tersendiri untuk menguruskan libraries
dependencies
ini. Berikut disenaraikan beberapa tools berkenaan:-

 • Python - PIP
 • PHP - Composer
 • .NET - Nuget
 • JavaScript - npm, bower
 • Haskell - Cabal
 • Lua - Luarocks
 • Ruby - Rubygems, bundler
 • Perl - CPAN

Rujukan

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_graph
 • https://en.opensuse.org/openSUSE:Libzypp_satsolver
 • http://sahandsaba.com/understanding-sat-by-implementing-a-simple-sat-solver-in-python.html
Written on May 1, 2017
Ikuti perkembangan terkini melalui twitter kami @koditi atau FB Page fb.me/koditi.