Bagaimana web development dalam Python ?

Tagged as: , ,

Bila bercakap pasal topik web development, mungkin ramai di kalangan developer yang sudah biasa dengan bahasa pengaturcaraan PHP yang memang banyak digunakan untuk membangunkan aplikasi web. Python juga boleh digunakan untuk membangunkan … Saya akan cuba tunjukkan sepintas lalu bagaimana proses pembangunan aplikasi web dalam Python dilakukan.

Terdapat agak banyak framework yang boleh digunakan untuk membangunkan aplikasi web dalam Python. Anda mungkin akan terjumpa dengan nama-nama seperti Django, Flask, Pyramid, Web2py, Bottle dan sebagainya. Untuk tulisan ini bagaimana pun saya hanya akan menggunakan Django sebagai contoh memandangkan ia antara yang paling popular.

Django pertama kali diterbitkan pada tahun 2005, hampir 10 tahun yang lalu. Ianya hampir seusia dengan satu lagi framework yang amat popular di kalangan komuniti bahasa pengaturcaraan Ruby iaitu Ruby On Rails (RoR). Django berasal daripada aplikasi yang digunakan oleh sebuah syarikat penerbitan online iaitu Lawrence Journal-World untuk membangunkan laman-laman web mereka. Aplikasi tersebut kemudian di’refactor’ kepada sebuah framework yang diterbitkan di bawah lesen Sumber Terbuka (Open Source).

Permulaan

Development dalam Django dimulakan dengan membina struktur asas aplikasi yang hendak dibangunkan. Ia boleh dicapai dengan menggunakan command line tools yang disediakan oleh Django. Ia kelihatan seperti berikut:-

django-admin startproject blog

Arahan di atas akan menghasilkan folder dalam struktur seperti berikut:-

</img>
</img>

Development server

Web development adalah satu bentuk pembangunan aplikasi dalam model client-server. Aplikasi yang dibangunkan biasanya adalah server dan diakses melalui client seperti web browser. Oleh itu perlu kepada satu aplikasi server yang akan menjalankan aplikasi yang dibangunkan. Dalam platform PHP, server yang biasa digunakan adalah Apache HTTP Server (Apache). Ia bagaimana pun memerlukan proses konfigurasi yang melecehkan dan mengambil masa developer. Hanya dalam versi kebelakangan ini PHP turut menyediakan development server.

Aplikasi Django boleh dijalankan (untuk proses development sahaja) melalui arahan berikut:-

python manage.py runserver

Routing

Routing adalah satu proses mapping antara url path dengan code yang hendak dijalankan dalam sebuah aplikasi web. Konsep routing tidak begitu diketahui dalam platform PHP kecuali akhir-akhir ini apabila penggunaan framework seperti Laravel, Yii, CakePHP, Codeigniter dan lain-lain. Routing dalam PHP dilakukan secara implicit di mana URL itu sendiri mengandungi nama script yang hendak dijalankan. Contohnya anda akan biasa jumpa URL seperti berikut:-

 • http://www.website.com/index.php
 • http://www.website.com/article.php

Dalam Django, proses routing dilakukan secara explicit dan developer harus define bagaimana sesuatu URL itu hendak dipadankan dengan code yang hendak dijalankan. Ia dinyatakan dalam fail urls.py seperti berikut:-

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

urlpatterns = [
  # Examples:
  url(r'^$', 'blog.views.home', name='home'),
  url(r'^blog/', include('blog.urls')),

  url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
]

Dalam contoh di atas, URL seperti http://localhost:8000/ akan dikendalikan oleh module bernama blog.views.home, manakala URL seperti http://localhost:8000/blog/ pula akan dikendalikan oleh urls.py yang lain - satu bentuk nested routing.

Output / Response / Template

Dalam PHP, untuk memaparkan output anda hanya perlu menggunakan arahan print atau echo seperti berikut:-

echo 'Hello world';

Dalam Django, contoh code yang akan memaparkan output seperti di atas adalah:-

from django.http import HttpResponse

def home(request):
  return HttpResponse('Hello world')

Oleh kerana Python bukan bersifat template language seperti PHP, mengeluarkan output dalam bentuk HTML seperti di atas adalah satu proses melecehkan, satu bentuk template language khas disediakan oleh Django. Jadi output yang sama menggunakan template language adalah seperti berikut:-

from django.shortcuts import render

def home(request):
  context = {
    'data': 'Hello world',
  }
  return render(request, 'home.html', context)

Dan home.html mungkin kelihatan seperti berikut:-

<html>
<body>

/body>
</html>

Database / ORM

Dalam Python, interaksi kepada database adalah melalui driver spesifik bagi setiap database seperti SQLite, MySQL atau PostgreSQL. API bagi setiap driver tersebut adalah seragam. Ia kelihatan seperti berikut:-

cursor = db.cursor()
cursor.execute('SELECT * from articles')
for row in cursor.fetchall():
  print row['title']

Cara di atas bagaimana pun dianggap sangat low-level. Pada kebanyakkan masa, Python developer akan menggunakan ORM seperti
SQLAlchemy untuk melakukan interaksi antara database. Django turut menyediakan ORMnya sendiri. Langkah pertama dalam interaksi
database adalah dengan membina models berkaitan objek yang kita ingin simpan ke dalam database. Ia kelihatan seperti berikut:-

from django.db import models

class Article(models.Model):
  title = models.CharField(max_lenght=255)
  body = models.TextField()

class Comment(models.Model):
  body = models.TextField()
  article = models.ForeignKey(Article)

Seterusnya kita jalankan arahan berikut untuk membina table berkaitan (jika ia masih belum dibina):-

python manage.py migrate

Satu fungsi yang amat berguna dalam Django adalah shell yang boleh digunakan untuk bereksperimentasi dengan models-models di atas.

python manage.py shell

Dan anda akan mendapat console seperti berikut:-

>>> from blog.models import Article, Comment
>>> Article.objects.all() # show all articles
[]
>>> a = Article(title='Hello', body='Some body ...')
>>> a.save()
>>> a.comment_set.all() # show all comments for this article
[]

Debugger

Debugging adalah proses yang perlu dilalui oleh semua programmer. Oleh itu mempunyai mekanisma debugging yang canggih akan sangat membantu dalam proses development. Python sendiri didatangkan dengan built-in debugger yang cukup simple. Dalam setiap program Python, anda boleh meletakkan code berikut:-

import pdb;pdb.set_trace()

Dan program tersebut akan dihentikan sementara (pause) bagi membolehkan anda untuk inspect variables pada baris tersebut. Manakala untuk web development konsep di atas telah dikembangkan lagi untuk membolehkan anda melakukan debugging melalui browser. Apabila berlaku error pada aplikasi anda, web debugger tersebut akan dipaparkan bagi membolehkan anda melakukan inspection terus daripada browser. Page debugger tersebut adalah seperti berikut:-

</img>

Penutup

Di atas adalah pandangan sepintas lalu bagaimana proses development dalam Python dijalankan. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut boleh ajukan melalui ruangan komen di bawah atau melalui Channel Telegram kami.

Written on May 19, 2015 by kamalmustafa
Ikuti perkembangan terkini melalui twitter kami @koditi atau FB Page fb.me/koditi.